Tutkimukset elämäsi isoimpaan investointiin.

Laadukkaat ja kattavat tarkastukset takaavat mielenrauhan kaikille

Asunto on yksi elämän suurimpia hankintoja. Sijoittaminen asianmukaisiin tutkimuksiin tuo mielenrauhaa kaikille osapuolille. Tutkimustemme tarkoituksena on, että myyjä tietää mitä myy ja ostaja tietää mitä ostaa. Tutkimustemme tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä, sekä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastuksessamme käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen KH90-00394 mukaisessa laajuudessa. 

Tarkastukset tekee rakennusalan ammattilainen, joka on käynyt rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutuksen, sekä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan (AHA) koulutuksen.

Takuutalon laatutakuu: Hyvitämme tutkimuksen hinnan kokonaisuudessaan mikäli teemme työmme huolimattomasti ja jotain oleellista, joka olisi pitänyt asiakkaan valitsemalla tarkastuksella havaita jää huomioimatta.

Rakennukset ovat aina yksilöitä, joten myös tarkastuksen sisältö voidaan sopia erikseen juuri tarkastettavalle kohteelle sopivaksi. Keskustelemme mielellään asiakkaiden kanssa etukäteen kohteesta, jolloin voime laatia tarkastussuunnitelman mahdollisimman sopivaksi juuri kyseiseen kohteeseen.
 
Meille siis saa ja on toivottavaa soitella tai laittaa sähköpostia ennen tarkastuksen tekemistä mikäli kohteessa on jotain normaalista poikkeavaa tai muuta erityistä huomioitavaa.
Lisätutkimukset Hinta
Home- ja sisäilmaongelmien selvitystyöt Alkaen 495€
Materiaalinäytteiden ottaminen Alkaen 495€ + viljelymaksut
Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Alkaen 495€ + näytteiden analysointimaksut
Muu rakennustekninen konsultointi Alkaen 100€ / h + kilometrikorvaus 0,80€ / km
Energiatodistukset ilman muita tarkastuksia Alkaen 350€

Julkisrakennuksissa hinta sovitaan erikseen

Yleistä tietoa toimenpiteistä:

Rakennusterveysasiantuntija

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on terveellisen sisäympäristön ja rakennusten kunnon erityisasiantuntija. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuskohteissa.

Asuntokaupan kuntotarkastaja

Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) on alan tarvelähtöinen pätevyys. Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja noudattaa tarkastuksessaan suoritusohjetta KH90-00394

Aistinvaraiset havainnot

Rakennusalan ammattilaiset tekevät kohteessa silmämääräiset havainnot mahdollista puutteista ja virheistä. Aistinvaraisesti voidaan havaita myös mahdolliset hajupoikkeamat rakennuksissa, kuten home, kreosootti, lahottajasienet jne.

Asuntokaupan kuntotarkastus

Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen KH90-00394 mukaisessa laajuudessa. Rakennuksen ja talotekniikan kunto arvioidaan rakennusalan ammattilaisten toimesta laaja-alaisesti toisin sanoen ”perustuksista piipunhattuun”

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittauksessa tarkastetaan märkätilat ja vesipisteiden läheisyydet kalibroidulla pintakosteudenosoittimella. Pintakosteudenosoittimella voidaan havaita mittaustulosten ja tarkastajan kokemuksen avulla kosteusvaurioita. Pintakosteusmittaus on kuitenkin vain suuntaa antava kosteusmittausmenetelmä, johon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Pintamittauksilla voidaan tunnistaa kosteuseroja, mutta sillä ei voida luotettavasti varmistaa rakenteen kosteuspitoisuutta

Materiaalinkosteusmittaus

Materiaalinkosteusmittauksessa tarkastetaan märkätilat ja vesipisteiden läheisyydet kalibroidulla materiaalinkosteudenosoittimella. Materiaalinkosteudenosoittimella voidaan havaita mittaustulosten ja tarkastajan kokemuksen avulla kosteusvaurioita. Materiaalinkosteusmittaus mittaa rakennetta syvemmältä kuin pintakosteusmittaus jopa 30cm syvältä. Mittaustulosten ja tarkastajan kokemuksen avulla voidaan pinta- ja materiaalinkosteudenmittauksilla erottaa esimerkiksi normaali käyttövesien aiheuttama kosteus laatan ja vedeneristeen välissä kosteusvauriosta

Hiilidioksidimittaus

Hiilidioksidimittaus tehdään kalibroidulla mittalaitteella tutkimuksen aikana. Sisäilman hiilidioksidi on pääosin peräisin ulkoilmasta, missä hiilidioksidin pitoisuus on noin 410 ppm. Sisätiloissa tärkein hiilidioksidin lähde on ihmisen hengitysilma. Hiilidioksidipitoisuus on siten ilmanvaihdon riittävyyden mittari. Hiilidioksidipitoisuutta käytetään tavallisesti ilmanvaihdon mitoituksen perusteena. Kun hiilidioksidipitoisuus nousee riittävän korkeaksi, alkaa se vaikuttaa hengityskeskukseen ja sen seurauksena hengitys kiihtyy (ilma loppuu huoneesta). Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa tunkkaisuuden tunteen, väsymystä, päänsärkyä ja näiden seurauksena työtehon alenemisen.

Merkkisavu

Merkkisavut ovat menetelmänä yksinkertainen tapa tutkia rakennuksessa tapahtuvia ilmavirtauksia. Savulähteestä päästetään tilanteeseen sopiva määrä savua, jonka kulkureitistä / reiteistä tehdään silmin havaintoja.

Sisäilman hiukkasmittaukset

Hengitettävät hiukkaset ovat kooltaan <10 µm ja pienhiukkaset <2.5 µm. Sisäilman pienhiukkaset ovat pääosin peräisin ulkoilmasta. Taajamissa liikenne on pienhiukkasten yleisin lähde. Sisäilma ja huonepöly sisältää sekä orgaanisia että epäorgaanisia hiukkasia. Epäorgaanisia kuitumaisia hiukkasia ovat mm. mineraalivillakuidut ja asbesti. Orgaanisia hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat mm. homeitiöt, bakteerit, virukset ja punkit. Sisäilman hiukkasmittaukset suoritetaan ISO-21501-4 yhdenmukaisella kalibroidulla mittalaitteella.

Vedenvirtaaman mittaus

Keittiön ja suihkuhanan virtaama tulee olla 12 l/min ja pesuallashanassa 6l/min. Virtaukset mitataan vedenvirtaamamittarilla ja annetaan tarvittaessa suositustoimenpiteet.

Veden lämpötilan mittaus

Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 celsiusastetta ja sitä on saatava lämminvesikalusteesta 20 sekunnin kuluessa. Lämminvesilaitteistosta saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 celsiusastetta. Veden lämpötila mitataan tarkastuksen yhteydessä laserlämpömittarilla ja annetaan tarvittaessa suositustoimenpiteet

Energiatodistus

Energiatodistus vaaditaan olemassa olevilta asuinrakennuksilta myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Uudisrakentamisessa energiatodistus vaaditaan aina. Energiatodistusta ei vaadita vapaa-ajan asunnoilta tai alle 50 m2 rakennuksilta. Tietyissä tapauksissa energiatodistukseen voidaan soveltaa kevennettyä menettelyä.

Rakenneavaukset

Joskus tarkastajien harkinnan perusteella rakenteisiin (esimerkiksi riskirakenteeksi luokiteltuun valesokkelirakenteeseen) on syytä tehdä rakenneavauksia, jotta rakenteiden kuntoa saadaan selvitettyä tarkemmin. Rakenneavauksiin tarvitaan aina rakennuksen omistajan suostumus. Rakenteet avataan asianmukaisilla välineillä, tarkastetaan aistinvaraisesti ja mitataan tarvittavilla mittalaitteilla, sekä paikataan tiiviiksi ja pintaan asennetaan valkoinen peitelevy, jotta rakenneavauksesta saadaan mahdollisimman huomaamaton

Materiaalinäytteet

Joskus tarkastajien harkinnan perusteella rakenteista on syytä ottaa materiaalinäytteitä. Mikäli rakenteessa epäillään mikrobivaurioita, otetaan rakenteista materiaalinäytteet ja ne lähetetään akkreditoituun laboratorioon Turun Yliopiston Aerobiologian laitokselle tutkittavaksi. Tulosten perusteella rakenteiden mahdolliset mikrobivauriot saadaan todennettua

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Kartoitusten tavoitteena on selvittää rakennusten sisältämät haitalliset ja vaaralliset aineet. Selvityksen kohteena voi olla määrätty materiaali tai vaikkapa koko rakennus. Kattava tai rajattu asbesti- ja haitta-ainekartoitus voidaan toteuttaa aina yksittäisestä materiaalista koko rakennuksen kattavaan kartoitukseen saakka. Kartoitustarve perustuu valtioneuvoston asetukseen asbestityön turvallisuudesta (798/2015), joka käytännössä velvoittaa tekemään asbestikartoituksen aina, kun purku- tai korjaustöitä tehdään ennen vuotta 1994 rakennetussa rakennuksessa. Tutkimme rakennukset myös muiden yleisimpien terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden, kuten PAH-, PCB- ja raskasmetalliyhdisteiden osalta

Palvelut ja esimerkkipaketit

Kosteuskartoitus:

Kerrostaloasunnot, uudet ja vanhat

Uudehkot rivitaloasunnot

Arvioitu hintataso 295-395€ riippuen koosta ja sijainnista

Kuntotarkastus:

Vanhemmat rivitaloasunnot

Omakotitalot

Paritalot

Mökit

Arvioitu hintataso 995-1195€ riippuen koosta ja sijainnista

Kuntotutkimus:

Omakotitalot joissa riskirakenteita

Paritalot joissa riskirakenteita

Rivitalot joissa riskirakenteita

Rakennukset joissa havaittu esimerkiksi sisäilmaongelmia

Arvioitu hinta 1995€-2995€ riippuen koosta, sijainnista ja näytemääristä

Yrityksestämme

Olemme suomalainen paikallinen pieni perheyritys, joka on perustettu vuonna 2011. Kokemusta rakennusalalta meillä on pitkältä ajalta ja laaja-alaisesti. Meille on tuttua uudisrakentaminen, saneerauskohteet vanhoista 1800-luvun hirsitaloista valesokkelitaloihin ja myös uudempiin kohteisiin, tekninen isännöinti, työmaajohto, valvonta, energiatehokkuuden parantaminen. Rakennusten eri tyyppisiä tarkastuksia ja mittauksia löytyy yrityksemme henkilökunnalta yhteensä noin 5400 kpl.

Jokaista yrityksemme henkilöä kiinnostaa rakennusala ja olemmekin jokainen saneeranneet kerrostaloja, rivitaloja ja omat vanhat omakotitalomme perustuksista piipun hattuun. Emme ole siis ainoastaan kirjaoppineita tarkastajia, vaan olemme toimineet myös käytännön tasolla. Tämä auttaa meitä tunnistamaan rakennusalan epäkohtia paremmin. Rakentamisessa ei välttämättä tehdä kaikkea ohjeistuksien ja suunnitelmien mukaisesti. Vankka käytännön tausta rakennusalalta on etuna meille, sillä tunnistamme hyvin tilanteet joissa on saatettu ”mennä siitä missä aita on matalin”.

Jos yrityksemme toiminta pitäisi kiteyttää yhteen ydinasiaan on se objektiivisuus. Ongelmakohtien, puutteiden ja tulevien huoltotoimenpiteiden esittäminen objektiivisesti vähättelemättä tai suurentelematta asioita on kaikkien osapuolten etu. Sanotaan reilusti niin kuin asia on. Me emme asetu kenenkään puolelle laskun maksajasta riippumatta vaan toimimme aina puolueettomassa asiantuntijan roolissa.

Teemu Vahekoski

Toimitusjohtaja

Referenssit

Noin

Tehdyt yksityisen puolen kohteet

Noin

Tehdyt julkisen puolen kohteet

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Takuutalo / Insinööritoimisto Vahekoski Oy

Kivenhakkaajankatu 29
28130 Pori